Huy hiệu kim loại tráng men Hổ Phù

80,000

Huy Hiệu Tráng Men “Hổ Phù” là một sản phẩm của dự án Long Thần Tướng 4. Sản phẩm được họa sĩ Thành Phong thiết kế dựa trên hình ảnh Hổ Phù được xuất hiện trong bộ tiểu thuyết hình ảnh Long Thần Tướng.

80,000

Thêm vào giỏ hàng

Huy Hiệu Tráng Men “Hổ Phù” là một sản phẩm của dự án Long Thần Tướng 4. Sản phẩm được họa sĩ Thành Phong thiết kế dựa trên hình ảnh Hổ Phù được xuất hiện trong bộ tiểu thuyết hình ảnh Long Thần Tướng.

Huy Hiệu Tráng Men “Hổ Phù” được sản xuất với số lượng có hạn, và sẽ không re-stock sau khi bán hết.

Trọng lượng0.5 kg

TOP