Giới thiệu tác giả

  • Bút danh: Nie
  • Họ tên: Dương Thạch Thảo
  • Giới tính: Nữ
  • Các tác phẩm khác: “Bổn cô nương không cưới”, “Cây khế”, “50 sắc màu”, “Black Rose”, “Lưu Anh, nàng hình như còn chê ít phu quân!”…

Mua sách và các sản phẩm của tác giả Tuyết Tuyết

TOP