Giới thiệu về tác giả

  • Tên: Hoàng Tường Vy.
  • Nickname: Vuy.
  • Vy đã tốt nghiệp trường Darmstadt University of Applied Sciences (Hochschule Darmstadt) chuyên ngành Animation and Games. Hiện tại cô đã trở về Việt Nam và tiếp tục sáng tác truyện tranh.

Mua sách và các sản phẩm của tác giả Vuy

TOP