Comicola™, logo Comicola là nhãn hiệu đã đăng ký với Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Các sản phẩm có nhãn hiệu Comicola™ thuộc sở hữu của công ty Cổ phần Comicola. Các sản phẩm khác do Comicola phát hành thuộc về chủ sở hữu tương ứng.

Các phương thức thanh toán

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm số 5379/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 09/09/2019

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Share:

TOP